Description

nők, gyermekek, valamint hátrányos helyzetű vagy marginalizált csoporthoz tartozó vagy tartozónak tekintett személyek

Additional notes and information

A kifejezést gyakran a „hátrányos helyzetű csoport” szinonimájaként használják. Az a sztereotip vélekedés, amely szerint a „veszélyeztetettség” a nők eredendő jellemzője, elfedi azt, hogy a sztereotip nemi szerepek és attitűdök, valamint azok nőkre gyakorolt diszkriminatív hatása – amelyek fennállását segíti, hogy az államok nem lépnek fel a hathatós kezelésük érdekében – hátrányokat jelentenek különösen a nők számára, amelyek megnövelhetik annak kockázatát, hogy ki legyenek téve a megkülönböztetésnek és azon belül az erőszaknak. Ezért a „veszélyeztetett csoport” kifejezés nem javasolt, helyette a „hátrányos helyzetű csoport” kifejezés használandó.