Description

Жена апатрид је жена која према државним законима нема правну везу држављанства ни са једном државом. Члан 1. Конвенције из 1954. године о статусу особа без држављанства указује на то да особа која се аутоматски не сматра држављанином (или грађанином) према законима било које државе нема држављанство. Међутим, поред овог правног статуса (без de jure држављанства), многе жене су de facto без држављанства јер је њихово држављанство практично бескорисно или зато што не могу доказати или верификовати своје држављанство.

Additional notes and information

De facto апатридност је посебно питање за жене, попут жена којима се тргује, којима су можда одузети или украдени документи, или мигранткиња без докумената, укључујући тражитељке азила, које такође можда неће моћи да докажу своју националност и могу бити апатриди. Закони о држављанству такође могу директно или индиректно дискриминисати жене и изложити их у већој мјери од мушкараца ризику да остану без држављанства. Апатридност може настати, на примјер, ускраћивањем способности жене да пренесе држављанство, губитком држављанства усљед удаје за странца, промјеном држављанства супружника током брака или ускраћивањем држављанства проузрокованим дискриминаторном праксом. Регистрација рођења такође је уско повезана са уживањем жена и њихове дјеце права на држављанство. У пракси, индиректна дискриминација, културна пракса и сиромаштво често онемогућавају мајке, посебно неудате мајке, да на исти начин пријаве своју дјецу као очеви. Нерегистровање рођења дјетета може нарушити или поништити дјечје уживање низа права, укључујући право на држављанство, име и идентитет, једнакост пред законом и признавање пословне способности, као и проблеме у стицању приступа дипломатској заштити и продужени притвор до утврђивања доказа о идентитету и држављанству.