Description

žena koja prema nacionalnom zakonodavstvu nema pravno definirano državljanstvo ni s jednom državom

Additional notes and information

Prema članku 1. Konvencije iz 1954. o statusu osoba bez državljanstva, osoba koja se prema zakonima bilo koje države automatski ne smatra državljaninom (ili građaninom) nijedne države, naziva se osobom bez državljanstva. Međutim, osim tog pravnog statusa (bez de iure državljanstva) mnoge žene su i de facto bez državljanstva jer im je državljanstvo beskorisno, odnosno ne mogu ga dokazati niti potvrditi. Status osobe bez de facto državljanstva poseban je problem za žene poput onih koje su žrtve trgovine ljudima te su im možda dokumenti oduzeti ili ukradeni, ili su migrantkinje bez dokumenata, uključujući tražiteljice azila, koje možda ne mogu dokazati svoje državljanstvo i time su realno bez državljanstva. Zakoni o državljanstvu također mogu izravno ili neizravno diksriminirati takve žene te ih u odnosu na muškarce izložiti većem riziku da ostanu bez državljanstva. Status bez državljanstva može primjerice proizaći iz zakona koji ženama ne dozvoljavaju mogućnosti prenošenja državljanstva, zbog gubitka državljanstva na temelju braka sa strancem, zbog promjene supružnikova državljanstva za vrijeme braka ili zbog oduzimanja državljanstva zbog diskriminatornih praksi. Prijava rođenja također je usko povezana s pravom na državljanstvo žene i njezine djece. U praksi neizravna diskriminacija, kulturološke prakse i siromaštvo majkama, a posebno nevjenčanim majkama, onemogućuju prijavljivanje rođenja djece na istoj osnovi koja je omogućena očevima. Nemogućnost prijave rođenja djeteta može djetetu ograničiti ili onemogućiti stvaran pristup cijelom nizu prava kao što je pravo na državljanstvo, na ime i identitet, na ravnopravnost pred zakonom i na priznavanje pravne sposobnosti ili onemogućiti dobivanje diplomatske zaštite ili biti osnova za dulji pritvor zbog čekanja na potvrdu identiteta i državljanstva.