Description

Strateški usmereno represivno ponašanje koje se obično odlikuje čestim (...) fizičkim zlostavljanjem i seksualnom prisilom u kombinaciji sa taktikama zastrašivanja, degradacije, izolacije i kontrole žrtava.