Description

Participativna rodna revizija je sredstvo i proces zasnovan na participativnoj metodologiji. Nastoji da promoviše organizaciono učenje na nivou pojedinca, radne jedinice i organizacionog nivoa na temu kako praktično i efikasno integrisati rod.

Additional notes and information

Koncept i praksu participativne rodne revizije definisala je Međunarodna organizacija rada 2001. godine. Prvobitno je razvijena kako bi se ispunila interna politika Međunarodne organizacije rada o rodnom integrisanju. Na raspolaganju stoji priručnik za širenje prakse.