Description

rīks un process, kam pamatā ir dalības metode, ar kuru cenšas veicināt organizatorisku mācīšanos indivīdu, darba vienības un organizācijas līmenī par to, kā praktiski un efektīvi iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu

Additional notes and information

Dalības dzimumu līdztiesības revīzijā koncepciju un praksi 2001. gadā ieviesa Starptautiskā Darba organizācija (SDO). To sākotnēji izstrādāja, lai īstenotu iekšējo SDO Dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas politiku. Ir pieejama rokasgrāmata prakses izplatīšanai.