Description

nástroj a postup založený na participativních metodách, který v rámci organizace podporuje na úrovni jednotlivce, pracovních útvarů a celé organizace osvojení praktických a účinných způsobů začleňování genderového hlediska

Additional notes and information

Pojetí a způsob provádění participativních genderových auditů stanovila Mezinárodní organizace práce (MOP) v roce 2001. Původně byly vyvinuty pro naplňování vnitřní politiky MOP v oblasti začleňování genderového hlediska. Následně byla vydána příručka, která pomáhá šířit tyto postupy.