Description

alat i proces koji se temelje na participativnoj metodologiji za promicanje učenja u određenoj organizaciji na razinama pojedinca, radne jedinice i cijele organizacije o praktičnom i učinkovitom uvođenju rodne perspektive

Additional notes and information

Pojam i praksu participativnog praćenja i kontrole rodne perspektive sastavila je Međunarodna organizacija rada 2001. Koncept je inicijalno razvijen za potrebe interne rodno osviještene politike ILO-a te je izdan priručnik za širenje dotične prakse.