Description

verktyg och process baserade på en deltagarbaserad metod med syftet att främja organisatoriskt lärande på individuell nivå, arbetsenhetsnivå och organisatorisk nivå när det gäller hur jämställdhetsintegrering kan genomföras på ett praktiskt och effektivt sätt

Additional notes and information

Begreppet och arbetssättet för deltagarbaserad jämställdhetsrevision myntades av Internationella arbetsorganisationen (ILO) 2001. Den utarbetades ursprungligen för att uppfylla ILO:s interna politik för jämställdhetsintegrering. En handbok har gjorts tillgänglig för att sprida arbetssättet.