Description

op een participatieve methode gebaseerd instrument en proces dat erop gericht is te bevorderen dat de organisatie op individueel niveau en op het niveau van werkeenheden en van de gehele organisatie leert over hoe emancipatieaspecten op praktische en doeltreffende wijze in het beleid kunnen worden geïntegreerd

Additional notes and information

Het concept en de praktijk van participatieve genderaudits zijn in 2001 geïntroduceerd door de Internationale Arbeidsorganisatie(ILO) Het concept is oorspronkelijk ontwikkeld om het beleid van de (ILO) op het gebied van de integratie van emancipatieaspecten ten uitvoer te leggen. Er is een handboek gepubliceerd om bekendheid te geven aan de methode.