Description

Osallistavaan menetelmään perustuva työkalu ja prosessi, jolla pyritään edistämään yksilön työyksikön ja organisaation tasolla organisatorista oppimista siitä, miten sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistetaan käytännössä tehokkaasti

Additional notes and information

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) laati osallistavan tasa-arvotarkastuksen käsitteen ja käytännön vuonna 2001. Se kehitettiin alun perin täyttämään ILOn sisäinen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskeva politiikka. Käytännön levittämistä varten on laadittu opas.