Description

Osalusmeetodil põhinev vahend ja protsess, mille eesmärk on edendada organisatsioonisisest õppimist isiklikul, tööalasel ja organisatsioonilisel tasandil, kus otsitakse vastust küsimusele, kuidas soolist aspekti praktiliselt ja efektiivselt arvesse võtta

Additional notes and information

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) töötas 2001. aasta välja osalusel põhineva soolise võrdõiguslikkuse auditi kontsepti ja tava. Algselt oli see ette nähtud ILO sisemise soolõime poliitika jaoks. Meetodi levitamiseks on olemas käsiraamat.