Description

rechtsmiddel om personen die het risico van enig vorm van geweld lopen, te beschermen door bepaald gedrag door de dader te verbieden, te beperken of voor te schrijven

Additional notes and information

Het brede scala aan maatregelenbrengt met zich mee dat ze onder uiteenlopende namen bestaan, zoals beperkingsbevel, contactverbod, uitzettingsbevel, beschermingsbevel of straatverbod. Weigering om het verbod na te komen, wordt bestraft met straf- of civielrechtelijke sancties, afhankelijk van het specifieke geval en de juridische context in het desbetreffende land.