Description

një akt i përsëritur sulmi, në këtë rast, një akt i përsëritur i dhunës ndaj partnerit intim