Description

nezamestnaní, ktorí však nespĺňajú požiadavky vnútroštátnych systémov na registráciu nezamestnanosti (požiadavky, ktoré môžu vylúčiť najmä ženy)