Description

osoby bezrobotne, które nie spełniają wymogów krajowych systemów rejestracji osób bezrobotnych (wymogi, które mogą w szczególności wykluczać kobiety)