Description

Теоретско разматрање развијено у хуманистичким наукама средином 1980-их, у контексту растућег теоретског интересовања за сексуалност, што се подударало са усвајањем ријечи „квир” у грађанском покрету, која је раније имала пежоративно значење. Основна теза о позитивности статуса сексуалности „ван закона/правде” произилази из пропитивања нормалности и перформативности хетеросексуалног идентитета.