Description

Практиката на приписване на специфични черти, характеристики или роли на дадена жена или мъж, единствено въз основа на нейната или неговата принадлежност към социалната група на мъжете или на жените.