Description

effekt som gör ett statistiskt resultat icke-representativt genom systematisk snedvridning på grund av handlingar eller tankar baserade på förutfattade meningar som grundar sig på könsbaserade uppfattningar att kvinnor inte är jämlika med män

Additional notes and information

Till exempel skulle svaren på frågor om fysiskt eller sexuellt våld mot kvinnor vara fullständigt missvisande om kvinnans partner eller andra släktingar närvarade vid intervjun.