Description

en tilgang som kan anvendes for at skabe balance mellem andelen af kvinder og mænd, fx i politik, på en uddannelse eller i et fag. Formålet med kvotering er at kompensere for direkte eller indirekte diskrimination om modvirke barrierer.