Description

lyčių lygybės įgyvendinimas rašytinėje ir šnekamojoje kalboje, kai moterys, vyrai ir dvinarės lyčių sistemos neatitinkantys asmenys tampa matomi ir į juos kreipiamasi kaip į vienodai vertingus, orius, sąžiningus ir pagarbos vertus asmenis

Additional notes and information

Diskriminacijos dėl biologinės ir socialinės lyties vengimas prasideda nuo kalbos, nes simbolinis lyčių požiūriu šališkos terminijos naudojimas daro įtaka požiūriui ir lūkesčiams ir gali skaitytojo ar klausytojo galvoje moteris nustumti į antrąjį planą ar įtvirtinti stereotipinį moterų ir vyrų vaidmenų suvokimą. Yra daug skirtingų strategijų, padedančių tiksliai išreikšti lyčių santykius, kaip antai, pastangos kuo rečiau vartoti kalbą, kurioje aiškiai minima ar numanoma tik viena lytis, ar atsižvelgiant į kiekvienos kalbos ypatumus rinktis įtraukias alternatyvas, lyčių lygybę gerbiantį ir nediskriminuojantį kalbėjimą.