Description

teisės aktai, kurie parengti vartojant universalias, į konkrečias su lytimi susijusias situacijas ir moterų bei vyrų santykius neatsižvelgiančias sąvokas ir palaiko diskriminaciją biologinės ir socialinės lyties pagrindu, įskaitant smurtą prieš moteris dėl lyties

Additional notes and information

Kruopštus lyčių atžvilgiu neutralių įstatymų, kurie moteris ir vyrus vertina kaip vienodus, nagrinėjimas būtinas siekiant įvertinti, šie teisės aktai trukdys ar skatins lyčių lygybę ir šalins diskriminaciją dėl biologinės ir socialinės lyties.