Description

Термин „родни положајˮ односи се на социјални и економски положај жена у односу на мушкарце, то јест, на разлике у платама и могуц́ностима запослења, неједнаку заступљеност у политичком процесу, неједнако власништво над земљом и имовином и рањивост на насиље (односно стратешке родне потребе/интереси).