Description

Naisten sosiaalinen ja taloudellinen asema yhteiskunnassa miehiin verrattuna, kuten naisten ja miesten palkkaerot ja erilaiset työllistymismahdollisuudet, epätasa-arvoinen edustus poliittisessa prosessissa, epätasa-arvoinen maan ja omaisuuden omistaminen ja alttius väkivallalle (eli sukupuoleen liittyvät strategiset tarpeet/etuoikeudet)