Description

naiste sotsiaalne ja majanduslik positsioon ühiskonnas võrreldes meestega, nagu näiteks naiste ja meeste palgaerinevused ning töövõimalused, ebavõrdne esindatus poliitikas, ebavõrdne maa ja kinnisvara omamine ning naiste vägivallaoht (s.o strateegilised soolised vajadused)