Description

položaj žena u društvenom i gospodarskom sektoru u društvu u odnosu na muškarce, kao što su razlike u plaći između žena i muškaraca te mogućnosti zapošljavanja, nejednaka zastupljenost u političkim procesima, nejednako vlasništvo zemlje i imovine te ranjivost na nasilje (tj. strateške rodne potrebe ili interesi)