Description

kvinnors sociala och ekonomiska ställning i samhället i förhållande till män, såsom olikheter när det gäller kvinnors/mäns löner och sysselsättningsmöjligheter, ojämn representation i den politiska processen, ojämnt ägande av mark och egendom samt utsatthet för våld (dvs. strategiska jämställdhetsbehov/intressen)