Description

En mekaniske eller et redskab der sigter på at facilitere arbejdet frem mod større ligestilling. Et eksempel på en sådan mekaniske kan være 'ligestillingsvurdering' som redskab til evaluering af processer eller tiltag