Description

Oikeudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen tilanne, jossa biologinen ja/tai sosiaalinen sukupuoli määrittää naisille ja miehille eri oikeudet ja ihmisarvon, mikä heijastuu eriarvoisiin mahdollisuuksin ja oikeuksiin ja sterotyyppisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin rooliodotuksiin

Additional notes and information

Nämä vaikuttavat heidän asemaansa kaikilla yhteiskunnan elämän aloilla sekä julkisesti että yksityisesti, perheessä tai työmarkkinoilla, talouselämässä tai politiikassa ja päätöksenteossa sekä sosiaalista sukupuolta koskevissa suhteissa. Käytännöllisesti katsoen kaikissa yhteiskunnissa naiset ovat miehiä alhaisemmassa asemassa.