Description

noodzakelijk deel van curricula op alle niveaus van het onderwijssysteem, dat meisjes en jongens, vrouwen en mannen in staat zou stellen te begrijpen hoe constructies van man/vrouwbeelden en modellen voor het toewijzen van sociale rollen – die onze maatschappijen vormgeven – hun levens, relaties, levenskeuzen, loopbaanontwikkeling, enz. beïnvloeden.

Additional notes and information

noodzakelijk deel van curricula op alle niveaus van het onderwijssysteem, dat meisjes en jongens, vrouwen en mannen in staat zou stellen te begrijpen hoe constructies van man/vrouwbeelden en modellen voor het toewijzen van sociale rollen – die onze maatschappijen vormgeven – hun levens, relaties, levenskeuzen, loopbaanontwikkeling, enz. beïnvloeden.