Description

oddolny proces budowania świadomości i potencjału prowadzący do zwiększenia udziału w przemianie układu sił przy pomocy osób lub grup podnoszących świadomość o podporządkowanej pozycji kobiet i budujących ich zdolność do podważania jej