Description

proces, der sigter mod at vise, hvordan eksisterende værdier og normer påvirker vores billede af virkeligheden, fastholder stereotyper og understøtter de mekanismer, der (re)producerer ulighed

Additional notes and information

Den udfordrer værdier og kønsnormer ved at forklare, hvordan disse påvirker og indskrænker de holdninger, der tages i betragtning, og hvordan disse påvirker beslutningstagningen. Derudover sigter oplysningskampagner for kønsbevidstgørelse mod at skabe en grundlæggende kønssensitivitet.