Description

proces, ktorého cieľom je poukázať na to, ako existujúce hodnoty a normy ovplyvňujú náš obraz skutočnosti, zachovávajú stereotypy a podporujú mechanizmy, ktoré nerovnosti (opätovne) vytvárajú

Additional notes and information

Spochybňuje hodnoty a rodové normy tým, že vysvetľuje, akým spôsobom ovplyvňujú a obmedzujú rozhodovanie a názory, ktoré sa berú do úvahy. Zvyšovanie povedomia sa okrem toho zameriava na stimuláciu všeobecnej citlivosti na rodové otázky.