Description

Proces koji ima za cilj da pokaže kako postojeće vrijednosti i norme utječu na našu sliku stvarnosti, održavaju stereotipe i podržavaju mehanizme za stvaranje i obnavljanje nejednakosti.

Additional notes and information

Podizanjem osviještenosti dovode se u pitanje zatečene vrijednosti i rodne norme te objašnjava njihov utjecaj na ograničavanje stavova uzetih u razmatranje i na odlučivanje. Pored toga, podizanje svijesti ima za cilj podsticanje opće osjetljivosti na rodna pitanja.