Description

uvođenje rodno osviještene politike u proračunske procese koji uključuju rodnu procjenu proračuna, uključivanje rodne perspektive u sve razine proračunskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda kako bi se promicala rodna ravnopravnost