Description

Sooaspekti lõimimine eelarvete koostamise ja rakendamise protsessi, mis hõlmab eelarve soolist analüüsi, soolise aspekti arvestamist eelarvestamise igal tasandil ning tulude ja kulude ümberstruktureerimist soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks