Description

tillämpning av jämställdhetsintegrering i budgetprocessen som innebär en könsbaserad bedömning av budgetar, införlivande av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetprocessen och omstrukturering av intäkter och utgifter för att främja jämställdhet