Description

lyčių aspekto integravimas į biudžeto sudarymo procesą apima biudžeto vertinimą lyčių požiūriu, lyčių perspektyvos taikymą visuose biudžeto formavimo lygmenyse ir pajamų bei išlaidų pertvarkymą siekiant skatinti lyčių lygybę