Description

príomhshruthú inscne á chur i bhfeidhm sa phróiseas buiséadach a chuimsíonn measúnú inscne ar bhuiséid, lena n-ionchorpraítear gné inscne ag gach leibhéal den phróiseas buiséadach, agus ioncaim agus caiteachais a athstruchtúrú chun comhionannas inscne a chur chun cinn