Description

Родно буџетирање је примјена родног аспекта у буџетском процесу. Подразумијева родно засновану процјену буџета, укључујући родну перспективу на свим нивоима буџетског процеса и реструктурирање прихода и расхода у циљу промоције родне равноправности.