Description

trend in de richting van een toenemend aandeel van vrouwen onder internationale arbeidsmigranten.

Additional notes and information

De feminisering van arbeidsmigratie heeft de afgelopen decennia om drie hoofdredenen plaatsgevonden. Allereerst wordt de vraag naar arbeid, met name in meer ontwikkelde landen, steeds genderselectiever ten gunste van banen die standaard door vrouwen worden ingevuld, bijvoorbeeld in de dienstverlening, gezondheidszorg, en amusementsindustrie, en vooral als gevolg van de wereldwijde crisis in de zorg. Ten tweede, hebben veranderende verhoudingen tussen vrouwen en mannen in bepaalde landen van herkomst tot gevolg dat vrouwen meer zelfstandigheid kunnenopbouwen door te werken en dat zij in grotere getalen migreren dan voorheen het geval was. Ten derde heeft er een groei plaatsgevonden in de migratie van vrouwen ten behoeve van huishoudelijk werk, evenals in georganiseerde migratie met het oog op een huwelijk en in de handel van vrouwen voor de seksindustrie.