Description

Naisten osuuden kasvaminen kansainvälisten siirtotyöläisten keskuudessa

Additional notes and information

Viime vuosina siirtolaisuuden naisistumiseen on ollut kolme pääsyytä. Ensinnäkin työvoiman kysynnästä, etenkin kehittyneemmissä maissa, on tullut jatkuvasti sukupuolisidonnaisempaa siten, että siinä suositaan tyypillisesti naisten tekemiä töitä, esimerkiksi palveluissa, terveydenhuollossa ja viihdealalla, ja etenkin maailmanlaajuisen hoivakriisin vuoksi. Toiseksi joidenkin alkuperämaiden muuttuvat sukupuolien väliset suhteet tarkoittavat, että naiset voivat työskennellä ja lähteä siirtolaisiksi aiempaa itsenäisemmin ja enemmän. Kolmanneksi kotitaloustyöhön lähtevien naisten siirtolaisuus on ollut kasvussa, kuten myös järjestäytynyt siirtolaisuus avioliittoa varten ja naisten ihmiskauppa seksiteollisuutta varten.