Description

težnja k povečevanju deleža žensk med mednarodnimi delovnimi migranti

Additional notes and information

Feminizacija delovne migracije se v zadnjih nekaj desetletjih pojavlja iz treh glavnih razlogov. Prvič, ker povpraševanje po delu, zlasti v razvitejših državah, postaja vedno bolj selektivno glede na spol v korist delovnih mest, ki jih najpogosteje zasedajo ženske, npr. v storitvah, zdravstveni oskrbi in razvedrilni panogi ter zlasti kot posledica globalne krize skrbstvenega dela. Drugič, spreminjanje odnosov med spoloma v nekaterih državah izvora pomeni, da so ženske bolj neodvisne in v večjem številu delajo in se preseljujejo kot prej. Tretjič, vse več je migracij žensk zaradi dela v gospodinjstvu pa tudi organiziranih migracijah zaradi poroke in trgovine z ženskami v spolni industriji.