Description

tendencja do zwiększenia udziału kobiet wśród pracujących migrantów zarobkowych

Additional notes and information

Do feminizacji migracji zarobkowej doszło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z trzech głównych powodów. Po pierwsze zapotrzebowanie na pracowników, zwłaszcza w krajach rozwijających się, staje się coraz bardziej selektywne pod względem płci na korzyść zawodów typowo wykonywanych przez kobiety, np. w usługach, służbie zdrowia i rozrywce, zwłaszcza w wyniku globalnego kryzysu opieki. Po drugie zmiana relacji związanych z płcią w niektórych krajach pochodzenia oznacza, że kobiety mają większą niezależność w pracy i migracji na większą skalę niż dawniej miało to miejsce. Po trzecie nastąpił wzrost migracji kobiet dla prac domowych, a także zorganizowanej migracji w celach małżeńskich oraz handlu kobietami dla usług seksualnych.