Description

Пренатални одабир пола и прекид трудноће женских фетуса су облици штетних пракси вођених традицијом патрилинеарног наслијеђа у многим друштвима, заједно са ослањањем на дјечаке који треба да пруже економску подршку, обезбиједе сигурност у старости и обаве обреде смрти. Ове штетне праксе су дио скупа друштвених норми које дају већу вриједност синовима него ћерима. Поред тога, општи тренд смањења величине породице, повремено подстакнут строгим политикама које ограничавају број дјеце коју људи смију да имају, јача дубоко укоријењену склоност према мушком потомству.

Additional notes and information

Пренатални одабир пола и прекид трудноће женских фетуса су облици штетних пракси вођених традицијом патрилинеарног наслијеђа у многим друштвима, заједно са ослањањем на дјечаке који треба да пруже економску подршку, обезбиједе сигурност у старости и обаве обреде смрти. Ове штетне праксе су дио скупа друштвених норми које дају већу вриједност синовима него ћерима. Поред тога, општи тренд смањења величине породице, повремено подстакнут строгим политикама које ограничавају број дјеце коју људи смију да имају, јача дубоко укоријењену склоност према мушком потомству.