Description

praktikë e dëmshme e drejtuar nga tradita e trashëgimisë në vijë atërore (patrilineale) në shumë shoqëri, shoqëruar me një mbështetje te djemtë për të siguruar mbështetje ekonomike, për të garantuar sigurinë në moshë të vjetër dhe për të kryer ritet e vdekjes

Additional notes and information

Një pjesë e një sërë normash shoqërore që u kushtojnë më shumë vlerë djemve sesa vajzave. Për më tepër, një prirje e përgjithshme drejt rënies së madhësisë së familjes, e nxitur herë pas here nga politika të rrepta që kufizojnë numrin e fëmijëve që njerëzit lejohen të kenë, po forcon një preferencë për pasardhësit meshkuj. Përzgjedhja e seksit mund të ndodhë para se të vendoset një shtatzani (para-implantimi), gjatë shtatzanisë përmes zbulimit të seksit para lindjes dhe dështimit selektiv, ose pas lindjes përmes vrasjes së fëmijëve ose neglizhencës së fëmijëve. Përzgjedhja e seksit nganjëherë përdoret për qëllime të ekuilibrimit të familjes, por shumë më shpesh ndodh për shkak të një preference sistematike për djemtë.