Description

číselné a věcné vyjádření genderové rovnosti, vypočítané zpravidla jako poměr hodnot daného ukazatele v případě žen a v případě mužů

Additional notes and information

Parita mezi ženami a muži vyjadřuje relativní rovnost pomocí číselného a poměrného zachycení situace u žen ve srovnání s muži a u dívek ve srovnání s chlapci. Pokud se namísto ní použije výpočet poměru mužů vůči ženám, označí se výsledek jako „poměr mezi pohlavími“, nikoli jako „genderová parita“. V kontextu genderové rovnosti má parita mezi ženami a muži nejen číselný, ale také věcný rozměr, který odkazuje na skutečnost, že ženy a muži se na všech aspektech soukromého i veřejného života podílejí rovným dílem.