Description

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvä numeerinen ja aineellinen käsite, joka lasketaan usein tiettyä indikaattorina koskevana naisten ja miesten välisen suhteen arvona

Additional notes and information

Sukupuolten tasapuolinen edustus koskee naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien määrien ja osuuksien suhteellista tasa-arvoa. Kun lasketaan sen sijaan nais- ja miespuolisten osuudet, käytetään sukupuolten osuutta sukupuolten tasapuolisen edustuksen sijasta. Sukupuolten tasa-arvon osalta sukupuolten tasapuolisella edustuksella on numeerisen ulottuvuuden lisäksi aineellinen ulottuvuus, jolloin se viittaa naisten ja miesten yhdenvertaiseen osuuteen kaikilla elämän aloilla riippumatta siitä, onko se julkista vai yksityistä.