Description

soolise võrdõiguslikkusega seotud arvuline näitaja, mida sageli arvutatakse naiste näitaja suhtena meeste näitaja kohta

Additional notes and information

Sooline võrdsus näitab arvude ja proportsioonide abil naiste ja meeste ning tüdrukute ja poiste omavahelist suhtelist võrdsust.