Description

številčni in vsebinski pojem, povezan z enakostjo spolov, pogosto izračunan kot razmerje vrednosti zastopanosti žensk in moških za dani kazalnik

Additional notes and information

Enakopravna zastopanost spolov se nanaša na sorazmerno enakost, kar zadeva število in deleže žensk in moških, deklet in fantov. Kadar pa se računajo razmerja med moškimi in ženskami, se namesto oznake „enaka zastopanost spolov“ uporablja „delež po spolu“.
V okviru enakosti spolov enaka zastopanost spolov nima samo številčne razsežnosti, temveč tudi vsebinsko, ki se nanaša na enak prispevek žensk in moških v vseh, zasebnih in javnih, razsežnostih življenja.